+
Lösa ekvationer grafiskt med TI-räknare (SWE)

Lösa ekvationer grafiskt med TI-räknare (SWE)

Rating:
Rating
(0)
Author: Johan Falk
Description:

​Efter den här genomgången ska du:

  • kunna hitta skärningspunkten mellan två funktionsgrafer
  • veta hur du kan hitta vilket x-värde som ger ett visst funktionsvärde, exempelvis vilket x som ger y(x) = 10
  • kunna lösa ekvationer grafiskt med hjälp av TI-räknare
(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

TI-82 och TI-83 del 7 - Funktionsvärden och skärningar mellan funktionsgrafer

Den här videon visar hur du kan använda räknaren för att hitta skärningspunkter mellan två grafer.

Source: Johan Falk