Online College Courses for Credit

+
Luật Sư Đào Sơn

Luật Sư Đào Sơn

Rating:
Rating
(0)
Author: Luật Sư Đào Sơn
Description:

Luật sư Đào Sơn là chuyên gia trong lĩnh vực luật ở Việt Nam với thương hiệu hãng Luật Trí Nam, chuyên dịch vụ luật sư bào chữa giải quyết nhanh, hiệu quả các tranh chấp trong đầu tư kinh doanh, tranh chấp hợp đồng kinh tế, tranh chấp đất đai, tranh chấp dân sự về tài sản và hôn nhân gia đình, thừa kế. Hơn 10 năm phát triển Luật sư Công ty Luật Trí Nam được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,... tin cậy mời tư vấn pháp luật, mời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong việc triển khai đầu tư kinh doanh tại Việt Nam hoặc bảo vệ quyền lợi và tranh tụng tại Tòa án các cấp, Trung tâm trọng tài.Thông tin liên hệ xin gọi tớiĐiện thoại: 0934.345.745 – 024.62928699Website: https://luat247.vnEmail: hanoi@luattrinam.vnĐịa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội#luatsu #dichvuluatsu #tuvanphapluat #luatsukinhte #tuvanhopdong

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

37 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 32 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial