+
Ma1 - Statistik, Medelvärde, median, typvärde  samt olika typer av diagram

Ma1 - Statistik, Medelvärde, median, typvärde samt olika typer av diagram

Description:

Introduktion om statistik

Mål: Medelvärde, median och typvärde

​Olika diagram: Stolpdiagram, Stapeldiagram, Histogram, Cirkeldiagram samt Linjediagram

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Ma1 - Statistik - Inledande om medelvärde, media, typvärde samt olika diagramtyper

En kort introduktion om
- Medelvärde
- Median
- Typvärde

Samt
Olika typer av diagram och hur dessa avläses och när dessa ska användas

- Stolpdiagram
- Histogram
- Cirkeldiagram

Source: Anders Grönqvist

Linjediagram

Kort presentation av linjediagram

Source: Anders Grönqvist

Koppling till boken

Detta motsvarar i Boken Exponent 1b

​Tolka tabeller och diagram (s268-272)

Medelvärde och median (s.273-275)

 

Gör nu quizen och sedan lämpliga uppgifter i boken