+
Ma1 - Statistik, Missvisande statistik

Ma1 - Statistik, Missvisande statistik

Description:

Hur "ljuger" man med statistik och diagram

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Missvisande statistik

Med hjälp av statistik så kan man ljuga. Vilka är de vanligaste sätten? Här kommer några vanligaste sätten.

Source: Anders Grönqvist

Koppling till boken

Detta motsvarar i Boken Exponent 1b

Vilseledande statistik (s.278-279)

 

Gör nu quizen och sedan lämpliga uppgifter i boken