+
Ma1a,b,c Beroende och oberoende händelser

Ma1a,b,c Beroende och oberoende händelser

Rating:
Rating
(0)
Author: Jacob Linder
Description:

Målet med genomgången är att lära sig:

Att kunna förklara skillnader mellan beroende och oberoende händelser

Att kunna använda multiplikationsprincipen för att beräkna sannolikheter vid beroende och oberoende händelser

 

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

27 Sophia partners guarantee credit transfer.

245 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 21 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Välj en film nedan

Titta på minst en av filmerna nedan, svara sedan på quizen. Om du har svårt för att svara på frågorna kan du behöva se på filmen en gång till.

Om ni behöver mer träning kan ni testa dessa länkar.