+
Ma1a,b,c procentenheter

Ma1a,b,c procentenheter

Rating:
Rating
(0)
Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Se intro av film

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Ett kort alternativ till Johan Wendts film, det tar upp hur man räknar snarare än vad det är vi räknar och varför. Målet för genomgången finns i introt till Johan Wendts film