+
Ma1c Algebraiska uttryck

Ma1c Algebraiska uttryck

Rating:
Rating
(0)
Author: Jacob Linder
Description:

Att  under lektionen lära sig hur man kan använda algebraiska uttryck för att lösa uppgifter.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Ett problem att lösa, om det är svårt kan du kanske ta hjälp av algebraiska uttryck

En mattelärare hade under en av sina lugnare månader ett antal prov att rätta. Av dessa prov var 15 på A-nivå och på 24 av proven hade eleverna fuskat. Hälften av de 8 eleverna som nått E-nivå på provet hade fuskat. Var de prov på A-nivå där eleverna inte fuskat fler än de prov på C-nivå där elever fuskat? Hur stor var skillnaden? Vilket var det minsta antalet matteprov som den trötta matteläraren hade rättat under denna månad? Vi får förutsätta att det fanns minst ett prov på A-nivå  där eleven inte fuskat.

Det gäller också att proven endast bedöms med E-, C- resp A-nivå.

Algebraiska uttryck

Filmen har skapats av Caroline Andersson

Source: Caroline Andersson by written agreement

Efter du gjort denna tutorial så ska du lämna in en sammanfattning vad du lärt dig

På det sätt du brukar göra till din lärare