+
Ma1c Algebraiska uttryck

Ma1c Algebraiska uttryck

Rating:
Rating
(0)
Author: Jacob Linder
Description:

Att  under lektionen lära sig hur man kan använda algebraiska uttryck för att lösa uppgifter.

(more)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

264 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 22 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Ett problem att lösa, om det är svårt kan du kanske ta hjälp av algebraiska uttryck

En mattelärare hade under en av sina lugnare månader ett antal prov att rätta. Av dessa prov var 15 på A-nivå och på 24 av proven hade eleverna fuskat. Hälften av de 8 eleverna som nått E-nivå på provet hade fuskat. Var de prov på A-nivå där eleverna inte fuskat fler än de prov på C-nivå där elever fuskat? Hur stor var skillnaden? Vilket var det minsta antalet matteprov som den trötta matteläraren hade rättat under denna månad? Vi får förutsätta att det fanns minst ett prov på A-nivå  där eleven inte fuskat.

Det gäller också att proven endast bedöms med E-, C- resp A-nivå.

Algebraiska uttryck

Filmen har skapats av Caroline Andersson

Source: Caroline Andersson by written agreement

Efter du gjort denna tutorial så ska du lämna in en sammanfattning vad du lärt dig

På det sätt du brukar göra till din lärare