+
Ma2 - Lutningen hos en rät linje

Ma2 - Lutningen hos en rät linje

Rating:
Rating
(0)
Description:

Få en förståelse för vad som påverkar lutningen hos en rät linje

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

27 Sophia partners guarantee credit transfer.

245 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 21 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Instruktion hur nedanstående Geogebra ska hanteras

Source: Anders Grönqvist

Hur hänger k och m värden ihop med lutningen hos en rät linje

Se instruktionsfilmen ovan undersök sedan själv geogebran nedan.

Du ska förstå vad som påverkar lutningen hos en rät linje. Hur man kan enkelt kan beräkna k-värdet hos en rät linje i graf form.

Source: Anders Grönqvist made with Geogebra (www.geogebra.org)