+
Ma2 - Statistiskt bortfall

Ma2 - Statistiskt bortfall

Description:

Att förstå vad som menas med statistisk bortfall. Dvs vad händer om alla tillfrågade i en undersökning inte svara?

Vad händer om inte alla svarar vid en statistik undersökning? Kan man bortse från dessa då? Nej! Alla dessa som inte svarar kan ha gjort detta av en specifik anledning och man behöver undersöka varför och vad det innebär för det statistiska underlaget.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Ma2 - Statistisk bortfall

Vad händer om inte alla svarar vid en statistik undersökning? Kan man bortse från dessa då? Nej! Alla dessa som inte svarar kan ha gjort detta av en specifik anledning och man behöver undersöka varför och vad det innebär för det statistiska underlaget.

Source: Mikael Bondestam by writen agreement to Jacob Linder. http://www.youtube.com/user/MikaelBondestam?feature=watch