+
Ma2 - Vinkelräta linjer

Ma2 - Vinkelräta linjer

Rating:
Rating
(0)
Description:

Mål: förstå och använda vinkelräta linjer 

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Vinkelräta linjer - härledning

Vinkelräta linjer - Exempel 1

Hur skapar man en rät linje som är vinkelrät mot en linje med känd lutning

Vinkelräta linjer - Exempel 2 (Överkurs - se bara om du siktar på A eller B)

Algebraisk bearbetning av två räta linjer