+
Ma5 Modulära och Diofantiska ekvationer

Ma5 Modulära och Diofantiska ekvationer

Author: Jacob Linder
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Intro till Diofantiska ekvationer

En lösningsmetod för diofantiska ekvationer

Här ges ett ordentligt exempel på hur man löser en diofantisk ekvation. Speciellt visas hur man använder Euklides algoritm för att få fram en lösning till hjälpekvationen ax+by=1