+
Ma5 Repetition av talteori

Ma5 Repetition av talteori

Author: Jacob Linder
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Principala resten

Begreppet kvot används i samband med division; när man vill dividera två heltal a och b med varandra så söker man ett heltalq och en rest r sådan att

a=b q+r.

Här kallas q för kvoten då a divideras med b och r kallas resten. Om resten väljs som det minsta möjliga positiva heltal som uppfyller detta samband så kallar man motsvarande värden på q och r för den principala kvoten respektive denprincipala resten. Exempelvis så blir kvoten 3 då 7 divideras med 2 och resten blir 1, eftersom

7=2 3+1.

Detta betyder bland annat om man vill dela 7 kakor lika på 2 personer så får var och en personerna 3 kakor var medan det blir 1 kaka över.

Minsta gemensamma multipel