+
Mekanisk energi. Opgaveløsning.

Mekanisk energi. Opgaveløsning.

Rating:
Rating
(0)
Description:

At du bliver mere sikker på, hvordan du skal gøre, når du løser opgaver med mekanisk energi.

(more)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

27 Sophia partners guarantee credit transfer.

245 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 21 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Mekanisk energi. Opgaveløsning

Opgaver med mekanisk energi.

Opgaver.

Løs opgaverne herunder. Brug fremgangsmåden, der blev vist i videoen herover. 

Opgave 1

En glasvase med massen 2 kg står øverst  en 2 meter høj reol

Beregn vasens potentielle energi.

Opgave 2

Beregn vasens kinetiske energi, når den står øverst på den 2 m høje reol.

Opgave 3

Beregn vasens mekaniske energi, når den står på den to meter høje reol.

Opgave 4

Nu skubber Bent til reolen, så vasen falder ned. Hvad vil vasens mekaniske energi være lige umiddelbart før den rammer gulvet? (Regn med, at den mekaniske energi er bevaret).

Opgave 5

Hvad er vasens hastighed lige før den rammer gulvet?

​(HINT: Det her er en lidt sværere opgave. Prøv at løse den ved at omforme formlen for Ekin, så du får v  isoleret på den ene side af ligningen).