+
Menneskerettigheder - Menschenrecht - human rights

Menneskerettigheder - Menschenrecht - human rights

Rating:
Rating
(0)
Description:

Det er en undervisningsforløb som handler om menneskerettigheder, individ og fællesskab.

Her skal i med hjælp af forskellige tekster, videoer og Lego arbejde med de forskellige emner.

Brug kilderne som findes her på jeres tutorial, og svar til sidsat spørgsmålene for at tjekke om i har lært noget.

(more)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

264 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 22 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Se video om menneskerettigheder på youtube. Derefter skal du bygge med Lego en situation hvor du viser en af rettighederne du har lige set i videon hhv. som du har lige lært at kende.

1. Intro

“51% af eleverne i 8.-10. klasse kender ikke FN's Menneskerettighedserklæring, og de kan heller ikke nævne én eneste af de 29 rettigheder.”

Det står på Amnestys hjemmeside. Derfor vil vi bede dig om at bygge din egen idé/forståelse om menneskeretigheder og demokrati med Lego. Hvad betyder det for dig? Byg og fortæl derefter om det. Vær kreativ! :-)