+
Mer balansering og litt om oktettregelen

Mer balansering og litt om oktettregelen

Rating:
Rating
(0)
Description:

Leksjonen utvider balanseringsbegrepet og tar for seg litt om edelgasser. Siste del, Professor Lur er ment å vekke elevenes nysgjerrighet

Balansering av ligninger og repetisjon av oktettregelen. Professor Lur lurer på hvorfor noen grunnstoff ikke så lett vil reagere. Kan du hjelpe ham

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Balansering av reaksjonsligninger

Tar for seg balansering av enkle ligninger og begreper knyttet til balansering. Oktettregel repeteres.

Full Screen

Source: Eureka! 9 Cappelen 2012 Oslo, notater av Bjørn-Erik Skjøren

Professor Lur og mangel på reaksjon

Bruke innlærte prinsipper og det periodiske system for å forklare hvorfor bl.a. Ne og Ar ikke danner kjemiske forbindelser

Full Screen

Source: Bjørn-Erik Skjøren Sarpsborg 2013