+
Nervesystemet

Nervesystemet

Description:

En enkel innføring i menneskets nervesystem. Før vi går mer i detalj skal vi skaffe oss oversikten over de to nervesystemene, likeheter og forskjeller før vi dykker litt ned i detaljene.

Hva er viljestyrt og hva er automatiserte reaksjoner

  • Nervesystemet
  •                 Sentralnervesystemet​
  •                 Det perifere nervesystem

​​

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Nervesystemet - grunnleggende oversikt

Source: Eureka! 9 Cappelen Oslo 2012

Nervesystemet - Kilde: www.ndla.no

Gjennomgang av nervesystemet og nerveceller samt litt om hormoner

Source: www.ndla.no fetched 27 okt 2013

Eksempel på virvellegeme - benfisk

virvellegeme fra benfisk - under evolusjon trekkes neuralbuene mot senter hos bl.a. mennesket

Source: Private notes - Bjørn-Erik Skjøren