+
Nervesystemet

Nervesystemet

Description:

En enkel innføring i menneskets nervesystem. Før vi går mer i detalj skal vi skaffe oss oversikten over de to nervesystemene, likeheter og forskjeller før vi dykker litt ned i detaljene.

Hva er viljestyrt og hva er automatiserte reaksjoner

  • Nervesystemet
  •                 Sentralnervesystemet​
  •                 Det perifere nervesystem

​​

(more)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

263 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 25 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Nervesystemet - grunnleggende oversikt

Source: Eureka! 9 Cappelen Oslo 2012

Nervesystemet - Kilde: www.ndla.no

Gjennomgang av nervesystemet og nerveceller samt litt om hormoner

Source: www.ndla.no fetched 27 okt 2013

Eksempel på virvellegeme - benfisk

virvellegeme fra benfisk - under evolusjon trekkes neuralbuene mot senter hos bl.a. mennesket

Source: Private notes - Bjørn-Erik Skjøren