Online College Courses for Credit

+
niengrangdepnet

niengrangdepnet

Author: Nieng rang dep
Description:

Các thứ phẩm như kẹo, bánh, mứt: Khi sử dụng các loại đồ ăn này, các mẩu vụn rất dễ bám vào các vị trí trong kẽ răng khiến cho việc vệ sinh răng miệng trở nên khó khăn hơn. Các vi khuẩn này nếu không được vệ sinh sạch sẽ thì chúng sẽ phân hủy và sản sinh ra các loại vi khuẩn gây bệnh. Những vi khuẩn này sẽ tấn công lên răng và gây ra tình trạng sâu răng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng sâu răng sẽ trở nên nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe là rất cao.

Website: https://niengrangdep.net/

Facebook: https://www.facebook.com/dep.n...

Twitter: https://twitter.com/DepNieng

Pinterest: https://www.pinterest.com/nien...

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

37 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 32 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial