+
Normalfördelning

Normalfördelning

Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att lära sig normalfördelning och använda kunskaperna till att lösa uppgifter i din lärobok om normalfördelning.. Börja med lättare uppgifter för att sedan fortsätta med de lite svårare.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Förkunskaper

För att förstå Normalfördelning krävs en del förkunskaper.

Det viktigaste att ha koll på är medelvärde och standardavvikelse.

Normalfördelning

Sammanfatning ska nu göras

 Ge din lärare en sammanfattning på vad du lärt dig på det sätt som ni brukar göra.