+
Normalkraften

Normalkraften

Description:

At præsentere normalkraften som en kraft, der arbejder mellem to overflader, der berører hinanden. Normalkraftens retning er vinkelret på den fælles berøringsflade. 

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Lektie

  1. Læs først afsnittet om normalkraften.
  2. Læs derefter videre om beregning af normalkraften.
  3. Gå derefter til quizzen og løs opgaver, indtil du har 3 rigtige. 
  4. Valgfrit: Se de to film nederst om normalkraften (på engelsk).

Normalkraften

Normalkraften er den kraft, der forhindrer et object i at trænge igennem en overflade.

Hvis vi ser helt nede på det mikroskopiske niveau, har normalkraften sit udspring i de elektromagnetiske kræfter som virker mellem atomerne på de to overflader. Det sker altså lige der, hvor de to objekter rører hinanden. Man kan også kalde det kontakt-kraften.

Det er en udbredt misforståelse, at normalkraften bare er det modsatte af tyngdekraften. Men det er ikke rigtigt. Den er heller ikke nødvendigvis samme størrelse som tyngdekraften.

Normalkraften virker altid vinkelret på den fælles overflade. Så i tilfældet fra filmen "Kraft og Newton" vil normalkraften, som han kalder den opadgående kraft, reelt være opadgående.

Men hvis klodsen er placeret på en skrå overflade, vil normalkraften, der jo skal være vinkelret på den fælles overflade, pege skråt opad. Se billedet:

 

Kilde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Incline.svg/250px-Incline.svg.png

Beregning af normalkraften

Normalkraft / kontaktkraft

Normal Force in an Elevator