+
Obim trougla - Perimeter of a triangle

Obim trougla - Perimeter of a triangle

Description:

 

Serbian:

Na kraju ove lekcije učenici će moći da:

- razlikuju trouglove prema dužini stranica

- definišu obim

- pravilno koriste formule za izračunavanje obima trogla, u zavisnosti od vrste trougla

- samostalno rešavaju zadatke, bez pomoći nastavnika

 

English:
At the end of this lesson, students will be able to:
- Classify triangles by sides length
- Define the perimeter
- Properly use formulas for calculating the perimeter of a triangle
- Individually solve tasks, without teachers help
 

Ova lekcija će uvesti učenike u tehniku izračunavanja obima različitih vrsta trouglova.

This lesson will introduce students to the technique of calculating the perimeter of different types of triangles.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Lekcija je namenjena učenicima,kojima je potrebna dodatna podrška u učenju.
The lesson is designed for students who needs additional support in their learning.