Online College Courses for Credit

+
Pesme Ljubivoja Ršumovića, domaća lektira

Pesme Ljubivoja Ršumovića, domaća lektira

Author: Zeljka Bojic
Description:

Cilj ove lekcije je da naučimo nešto o Ljubivoju Ršumoviću i da se upoznamo s njegovom poezijom.

Lekciju smo poslali kući, rešite zadatke pa se vidimo na času :)

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

314 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Uputstvo za rad

Dragi đaci!
Ovu lekciju naučićete na nešto drugačiji način.

Malo smo zavrteli učionicu i poslali je kod vas kući.

Imate sedam dana da:

  • Pročitate ponuđene tekstove
  • Čujete i pročitate ponuđene pesme
  • Pogledate snimke
  • Rešite test.

Kada sve to uradite bićete spremni za čas u školi.
Uživajte u radu!
Vidimo se na času!

Biografija pisca

Biografija je tekst u kojem se opisuje život i delo neke osobe.
Predstavljam vam biografiju Ljubivoja Ršumovića.

of

Heroji Ljubivojevog detinjstva

Svako dete u detinjstvu ima svoje heroje.
Pesnik vam priča o herojima njegovog detinjstva.
Sećate li se Branka Ćopića?

Zadatak

Sledeći zadatak je da pročitate pesme Ljubivoja Ršumovića. Posetite biblioteku, a knjige možete naći i ovde:

Ma šta mi reče    

Još nam samo ale fale

  • Dok čitate pesme, obratite pažnju na osnovni motiv. 
  • U pesmama ćete uglavnom otkriti četiri motiva: domovina, deca, priroda i životinje.
  • Zapišite naslove pesama u svesku razvrstavajući ih prema navedenim motivima.

Pesme pevamo i recitujemo

Na tekstove Ljubivoja Ršumovića kompozitori su napisali muziku. 

Mnoge pesme koje pevate je napisao baš ovaj pesnik.

Deca su ukras sveta

Vuče, vuče, bubo lenja

Išli smo u Afriku

Lako je prutu

Miš

Nema zemlje Dembelije

 

Source: YouTube

A na kraju lekcije...

Na kraju lekcije, sam pesnik vam recituje jednu pesmu:

U jednom danu

 

Source: YouTube

A sada da vidimo šta se zapamtili