Online College Courses for Credit

+
Ретуширање у Photoshop-у

Ретуширање у Photoshop-у

Description:

На крају ове лекције ученици ће умети да:

- својим речима дефинишу појам ретуширање

- правилно употребљавају алатке Clone Stamp Tool, Pattern Stamp Tool, Healing Brush Tool, Patch Tool

- направе шару користећи опцију Pattern maker

- манипулишу слојевима и њиховим карактеристикама

Појам Ретуширати не значи ништа друго до поправити, дотерати неки цртеж, слику или фотографију.

Ова техника је веома згодна када је у питању одстрањивање физичких оштећења фотографије (изгужвана, поцепана, фотографија којој на „згодном“ месту недостаје део).

Ретуширање мења фотографију. Врло је дискутабилно колико техника ретуширања доприноси губитку примарног „бића“ фотографије.

 

(more)
See More

Try Sophia’s Art History Course. For Free.

Our self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

26 Sophia partners guarantee credit transfer.

308 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Ретуширање

Упознајте се са појмом РЕТУШИРАЊЕ....

of

Коришћење алатки Clone Stamp Tool и Pattern Stamp Tool

Видео туторијал који објашњава како да надокнадимо физичко оштећење фотографије.

Коришћење алатки Healing Brush Tool и Patch Tool

Овај видео туторилај објашњава коришћење алатки за фино ретуширање.

Провежбајмо научене технике...

Провежбајте научене технике кроз ретуширање људског лица.

Време је за изазов!

Научили сте да користите алатке за ретуширање. Дошло је ваших 5 минута!

Ретуширајте леву половину слике тако да изгледа као десна.

Мала помоћ: да би леви део слике, од браон боје прешао у сиву, одаберите опцију Image - Mode - Grayscale.

СРЕЋАН РАД :D