+
Ретуширање у Photoshop-у

Ретуширање у Photoshop-у

Description:

На крају ове лекције ученици ће умети да:

- својим речима дефинишу појам ретуширање

- правилно употребљавају алатке Clone Stamp Tool, Pattern Stamp Tool, Healing Brush Tool, Patch Tool

- направе шару користећи опцију Pattern maker

- манипулишу слојевима и њиховим карактеристикама

Појам Ретуширати не значи ништа друго до поправити, дотерати неки цртеж, слику или фотографију.

Ова техника је веома згодна када је у питању одстрањивање физичких оштећења фотографије (изгужвана, поцепана, фотографија којој на „згодном“ месту недостаје део).

Ретуширање мења фотографију. Врло је дискутабилно колико техника ретуширања доприноси губитку примарног „бића“ фотографије.

 

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Ретуширање

Упознајте се са појмом РЕТУШИРАЊЕ....

Full Screen

Коришћење алатки Clone Stamp Tool и Pattern Stamp Tool

Видео туторијал који објашњава како да надокнадимо физичко оштећење фотографије.

Коришћење алатки Healing Brush Tool и Patch Tool

Овај видео туторилај објашњава коришћење алатки за фино ретуширање.

Провежбајмо научене технике...

Провежбајте научене технике кроз ретуширање људског лица.

Време је за изазов!

Научили сте да користите алатке за ретуширање. Дошло је ваших 5 минута!

Ретуширајте леву половину слике тако да изгледа као десна.

Мала помоћ: да би леви део слике, од браон боје прешао у сиву, одаберите опцију Image - Mode - Grayscale.

СРЕЋАН РАД :D