Online College Courses for Credit

+
Основе о слојевима - Photoshop

Основе о слојевима - Photoshop

Description:

 

На крају ове лекције ученици ће умети да:

- објасне логику слојева

- креирају и преименују слојеве

- правилно употребљавају алатке Magic Eraiser Tool, Move Tool, Gradient Tool, Text Tool

- промене провидност слоја

- повежу (линкују) слојеве

- манипулишу слојевима и њиховим карактеристикама (Layer Style - Outer Glow, Stroke, Pattern Overlay)

 

Логика слојева (Layera)

Слојеви (Layers) се користе у едитовању дигиталних слика за одвајање различитих елемената слике. Слојеви се могу упоредити са провидним фолијама на које се наносе посебни ефекти или неке друге слике, и постављају преко или испод почетне слике. Adobe Photoshop омогућава рад са слојевима још од 1994. Године, мада је на данашњем тржишту овај приступ обради слика присутан и у другим програмским пакетима као што су Pint Shop Pro, The Gimp i Paint.NET.

Програм Paint (у коме смо раније радили) посматра слику као јединствен објекат, док Photoshop уводи појам слојева – делова слике који се могу уређивати као засебни објекти. Слојеве (Layers), најлакше је објаснити као провидне фолије, које се налазе на основи слике (Background). Број слојева је неограничен.

Овакав приступ слици омогућава велике захвате без бојазни да се целина ненадокнадиво поремети.

Замислите да поседујете слику пустиње. Она је ваша почетна (Background) слика. Желите на њу да поставите оазу, караван и сунце. Сваки од ових додатака се налази на посебној слици-слоју, коју постављате преко слике пустиње и манипулишете са њом на начин који желите.

(more)
See More

Try Sophia’s Art History Course. For Free.

Our self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

26 Sophia partners guarantee credit transfer.

308 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Слојеви (Layers)

Пређите мишем преко тагова на слици и прочитајте објашњења.

Научите да радите са слојевима

Погледајте видео упутство и упознајте се са основним техникама рада са слојевима у Photoshop-у.