Online College Courses for Credit

+
Pixlr (Пихсел)

Pixlr (Пихсел)

Author: Gordana Petrovic
Description:

Students will be able to demonstrate an understanding of the use of tools.
Students will know how to use photo editing options using this tool.

Ученици ће бити у стању да покажу разумевање за коришћење алата.
Ученици ће знати да користе опције за уређивање фотографија помоћу овог алата.

Developing krativnog use of images in the digital environment.

Развијање кративног коришћења фотографија у дигиталном окружењу.

(more)
See More
Tutorial

Пихсел (Pixlr)

Пихсел (Pixlr)

Pixlr is one of the best online Web 2.0 for image editing. The program loads fast and looks similar to Photoshop. Allows users to easily edit images. No need to even register to try out how it works. Upload a photo from your computer or copy the URL link to the Internet and start processing.

Пихсел је један од најбољих онлине Веб 2.0 за уређивање слика. Програм се учитава брзо и изгледом је сличан Фотошопу. Корисницима омогућава једноставно уређивање слика. Не требате се ни регистрирати да би испробали како ради. Учитајте фотографију са свог рачунала или копирајте УРЛ линк с интернета и крените у обраду.

 

Pixlr Tutorial (упутство за коришћење Пихсела)

This is a great video with basic techniques for using the tools.
Ово је одличан видео са основним техникама за употребу алата .

Source: youtube.com

Tutorial Pixlr Express (Упутство Пихсел Екпрес)

A tutorial which explains how to use Pixlr Express as an alternate free online image editing tool to Pixlr .
Туторијал који објашњава како се користе Пихсел Екпрес као алтернативни бесплатног алата за уређивање слика на Пихсел .

Source: youtube.com

Пихсел (Pixlr)

Кратак опис алата.
A brief description of the tool.

of