Online College Courses for Credit

+
Мапе ума Popplet

Мапе ума Popplet

Rating:
Rating
(0)
Description:

На крају ове лекције ученици ће умети да направе мапе ума у бесплатном Web 2.0 алату Popplet.

Web 2.0 алати су одлично средство за конструкцију знања. Алати за креирање мапа ума могу знатно допринети процесу учења. Popplet припада наведеној групи алата.​

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

312 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

http://popplet.com/ 
Поплет нуди прегледан и естетски леп бесконачан простор на коме од елемената креирате мапу ума.

У овој мапи можете графички да организујете и представите шта год желите: ток пројекта, неку своју или заједничку тему, да направите занимљиву лекцију, извештај о неком догађају, или једноставно да правите било какве белешке и накнадно их разврставате.

У оквире уносите текст и уграђујете медијске садржаје (слика са рачунара или Фејсбука и Фликра, филм са Јутјуба), подешавате њихов естетски изглед и повезујете их.

Текстуални документ се не може уградити као ни линк, што неке друге мапе омогућавају.

Мапа је сарадничка, тј. пружа могућност заједничког креирања са онима које позовете путем имејла или претрагом у заједници постојећих чланова овог сервиса. Они се претходно и сами морају регистровати да би позив прихватили и сарадња отпочела. Креирана мапа може се накнадно уређивати, делити путем Фејсбука и Твитера или имејла, уградити у веб-место путем ембед-кода, извести као јпг-слика или ПДФ-документ.

Упутство за коришћење алата Popplet

Иако знам да имате искуства у овом алату, прилажем упутство за његово коришћење. Можда затреба.