+
Problem Belirleme ve İhtiyaç Analizi

Problem Belirleme ve İhtiyaç Analizi

Author: Oguzcan Yavas
Description:

Bu ünite ile öğrenciler:

  1. Problem analizinin ihtiyaç değerlendirmedeki yerini açıklar.
  2. İhtiyaç değerlendirme kavramını açıklar.
  3. İhtiyaç değerlendirmenin öğretim tasarımı içerisindeki önemini anlatır.
  4. İhtiyaç değerlendirme aşamalarını karşılaştırmalı olarak inceler.
  5. Bilgi toplama araçlarını özelliklerine göre karşılaştırır.

Bir öğretim tasarımına başlamadan önce yapılması gereken ilk şey problem durumunun belirlenmesi ve ihtiyaç analizidir. Gerçekten planlanan öğretim tasarımına ihtiyaç olduğu tespit edilirse, öğretim tasarımına başlanabilir.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Problem Analizi ve İhtiyaç Değerlendirme

Öğretim Tasarımı - Problem Analizi ve İhtiyaç Değerlendirme

Source: Oğuzcan Yavaş ve Hamdi Alanay tarafından.

Öğretim Tasarımı - İhtiyaç Analizi Sunum 2

Dr. Feza Orhan tarafından hazırlanan Öğretim İhtayacının Belirlenmesi sunumu.

Full Screen