+
quiz

quiz

Description:

Кратко повторување на тема природни броеви

Ученикот треба да: 

  • да знае дека 1 е најмал природен број и дека не постои најголем природен број
  • знае што е претходник, што е следбеник
  • заокружува природни броеви поголеми од милион на десетки, стотки, илјади и тн
  • ги извршува четирите аритметички операции

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial