Online College Courses for Credit

+
Rad srca

Rad srca

Author: Stance Krstic
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

47 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 33 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

                           Рад срца-срчана револуција

    Срчана револуција се одвија у две фазе:систола,дијастола и једна пауза.

    У систоли су истовремено обе коморе,а за то време су преткоморе у фази дијастоле и обрнуто.На пример:

     Када је систола у левој преткомори,услед притиска који се ствара,затворен је отвор на ушћу 5-8 плућних вена.Зидови преткоморе су контраховани,затегнути.Притисак отвара залистак на преткоморно-коморном отвору и лева комора се пуни крвљу.Зидови коморе су опуштени,а залистак на аорти је затворен.

     Када је преткомора у фази дијастоле,отвор на 5-8 плућних вена је отворен,а затворен је залистак на преткоморно коморном отвору.Зидови су опуштени и преткомора се пуни крвљу.Лева комора је у фази систоле,зидови су контраховани и под притиском се  отвара залистак на аорти и у њен почетни део се убризгава крв.

                                       Крвоток

        Велики крвоток почиње аортом из леве коморе,а завршава се кранијалном и каудалном шупљом веном у десној преткомори.

         Мали крвоток (плућни) почиње плућном артеријом из десне коморе,а завршава се са 5-8 плућних вена у левој преткомори.