+
Radioaktive henfald

Radioaktive henfald

Rating:
Rating
(0)
Description:

Formålet med denne tutorial er, at du skal lære om forskellige typer af henfald af atomkerner. I følge syllabus skal du kun kunne gøre rede for tre af de 5 henfaldstyper, der nævnes i filmen, nemlig alfa-, betaminus og gamma. Det er de tre, du skal kunne til B-test.

Når du alligevel skal se de andre to henfaldstyper, er det for at kunne forstå at læse et nukleid-kort. Det tager vi fat på senere. 

Så læg godt mærke til, hvad der sker i atomkerner, der henfalder med alfa-, betaminus- og gammastråling. Det SKAL du have i dine noter med både tekst og tegning.

(more)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

263 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 25 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Lektie

  1. Se filmen herunder. Du skal tage noter til de tre henfaldstyper alfa, beta(-) og gamma.
  2. Tjek din foståelse i quizzen. Hvis du ikke får mindst tre rigtige, skal du se filmen igen.