+
Rationella exponenter, kvadratrötter, kubikrötter och andra rötter på TI-räknare (SWE)

Rationella exponenter, kvadratrötter, kubikrötter och andra rötter på TI-räknare (SWE)

Rating:
Rating
(0)
Author: Johan Falk
Description:

Efter den här genomgången ska du:

  • veta att tredjeroten (kubikroten) är samma sak som upphöjt till 1/3
  • veta att n:te roten är samma sak som upphöjt till 1/n
  • veta hur man räknar ut kvadratrötter och kubikrötter med TI-räknare
  • veta hur man räknar ut högre ordningens rötter med TI-räknare (antingen med rotuttryck eller potenser)
(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Rationella exponenter och kvadrat-/kubik-/andra rötter på TI-räknare

Den här videon visar hur du kan använda en TI-82:a eller TI-83:a (grafritande räknare) för att räkna ut fjärderoten ur ett tal, eller ta ett tal upphöjt till 1/5 eller så.

Source: Johan Falk