Online College Courses for Credit

+
Reciklaža računarskog otpada

Reciklaža računarskog otpada

Author: Radmila Ginić
Description:

U ovom video materijalu govorićemo o reciklaži računarskog otpada i načinu na koji se on reciklira. Računarska oprema sadrži širok spektar komponenti kao što su: štampane elektronske ploče, prekidači, monitori sa katodnim cevima (CRT monitori), monitori sa panelima od tečnih kristala ( LCD ili TFT) monitore, hard diskove, kondenzatore, baterije, otpornike, senzore i ostale sličane računarske komponente. 

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

37 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 33 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

U ovom videu predstavljeno je na koji način i kako se vrši reciklaža računarskog otpada. Koji alat nam je potreban da bi reciklirali, i način izdvajanja delova pojedinačno.

Source: Recikliraj pametno.

Reciklaža računarskog otpada

U prezentaciji predstavili smo računarske komponente, šta one sadrže i kako ih odstranjujemo iz računara. Kao i način kako se reciklira računarska oprema.

Source: Računarska recikalža