+
Regressionsanalys på Räknaren (Texas TI82)

Regressionsanalys på Räknaren (Texas TI82)

Description:

Genomföra en linjär regression med hjälp av räknaren.

 

En steg för steg instruktion för att plotta dina mätvärden. Samt genomföra en linjär regression (linjäranpassning) till dessa värden.

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Plota mätdata och genomför en linjärreggression på räknaren

Steg för steg beskrivning hur man gör en graf med mätdata i punktform (x,y). dvs
x | y
2 | 5
4 | 6
5 | 7

Samt hur man sedan genomför en linjärreggression på denna data.

Source: Anders Grönqvist created with camstudio and Virtual Texas Calculator (VTI)

Pdf med de instruktioner som används i filmen

Full Screen

Source: Anders Grönqvist create with onenote