+
Rita grafer och använda trace-funktionen (SWE)

Rita grafer och använda trace-funktionen (SWE)

Rating:
Rating
(0)
Author: Johan Falk
Description:

Efter den här genomgången ska du:

  • veta hur man skriver in funktioner i din grafräknare
  • veta hur man får fram grafer för funktioner
(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

TI-82 och TI-83 del 4 - Grafer och trace-funktionen

Den här videon visar hur du kan få din TI-82:a eller TI-83:a att rita upp grafer för funktioner som du anger. Videon visar också hur du kan stega runt i funktionen för att se vilket värde funktionen har för olika x-värden.

Source: Johan Falk