Online College Courses for Credit

+
Пут до програма / Road to programming

Пут до програма / Road to programming

Author: Katarina Aleksić
Description:

Serbian:

На крају ове лекције, ученици ће умети да:

 1. дефинишу програм
 2. дефинишу алгоритам
 3. неведу особине алгоритма
 4. наведу графичке симболе алгоритма
 5. ​разврстају алгоритме
 6. пронађу алгоритме у свакодневном животу и напишу их у форми алгоритамске шеме, користећи алгоритамске графичке симболе

English:

At the end of this lesson, students will be able to:

 1. define program
 2. define the algorithm
 3. specify the characteristics of of algorithms
 4. specify graphic symbols related to algorithms
 5. classify algorithms
 6. find algorithms in daily life situations and write them in the form of an algorithm scheme, using algorithmic graphic symbols

Serbian:

Ова лекција ће омогућити ученицима увид у општу слику о програмирању и његовим фазама.

Програми и алгоритми биће дефинисани симплификовано, мобилишући свакодневна искуства ученика. Намера наставника није да улази у специфичне детаље, већ да ђацима пружи разумевање материје на опшем нивоу, на начин близак тринаестогодишњацима.

 

English:

 

This lesson will provide students with a general overview of the nature and purpose of programming and algorithm.

Programs and Algorithms will be presented in a simple way, using students everydays knowledge. Teachers' intention is not to enter into specific details, but to provide an understanding of matter at a general level, in a way close to the 13 -years-old pupils.

 

(more)
See More
Tutorial

Овај видео се бави стварањем опште слике о програмирању и базичним алгоритмима. Намењен је ученицима седмог и осмог разреда основне школе.
Коришћени поплет можете видети на http://popplet.com/app/#/613784

This video has intention to create general picture of the basic algorithms and programming. It is designed for middle school students, age 13.
Popplet used on this video is on http://popplet.com/app/#/613784

Домаћи задатак / Homework

Покушајте да оговорите на следећа питања (ако вам је потребна помоћ, само окрените картице)...
Try to answer these questions (if you need help, just flip the cards)...

Програми и базични алгоритми / Introduction to programs and basic algorithms

Дефинисање програма и базичних алгоритама.

of

Линијски алгоритам / Linear algorithm

Линијски алгоритам за сабирање два броја

Разгранати алгоритам / Branched algorithm

Разгранати алгоритам