+
Röntgenstrålning (Impuls2 s.264-268)

Röntgenstrålning (Impuls2 s.264-268)

Rating:
Rating
(0)
Author: Håkan Nygård
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

264 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 22 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Röntgenstrålning

Röntgenstrålningen upptäcktes 1895 av Wilhelm Conrad Röntgen och eftersom han inte visste vad det var för typ av strålning kallade han dem för X-rays (den okända strålningen).

 

I den fotoelektriska effekten är det fotoner som slår loss elektroner från en metall. Röntgenstrålning är den motsatta effekten - elektroner "skapar" fotoner i en metall.

 

 

Motsatta processer

Full Screen

How x-rays work

Bromsstrålning och karakteristiks strålning

Röntgenspektrum - sammanfattning

Full Screen

Sammanfattning

Kontinuerligt spektrum (alla våglängder) = bromsstrålning

Då elektronen accelereras i röntgenröret av spänningen U får elektronen energin W equals Q cross times U equals e cross times U.

Då elektronen bromsas i anoden kan denna energimängd övergå till många olika fotoner/våglängder:

W equals e cross times U equals space h f subscript 1 plus h f subscript 2 plus h f subscript 3 plus... equals h c over lambda subscript 1 plus h c over lambda subscript 2 plus h c over lambda subscript 3 plus...

​Elektronens energi kan också bara övergå till en foton / en våglängd:

W equals e cross times U equals h f subscript m a x end subscript equals h c over lambda subscript m i n end subscript

Denna foton får då maximal energi - dvs maximal frekvens - dvs minimal våglängd -och kallas kortvågskanten. 

 

Räkneexempel

Full Screen