Online College Courses for Credit

+
Röntgenstrålning (Impuls2 s.264-268)

Röntgenstrålning (Impuls2 s.264-268)

Rating:
Rating
(0)
Author: Håkan Nygård
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

312 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Röntgenstrålning

Röntgenstrålningen upptäcktes 1895 av Wilhelm Conrad Röntgen och eftersom han inte visste vad det var för typ av strålning kallade han dem för X-rays (den okända strålningen).

 

I den fotoelektriska effekten är det fotoner som slår loss elektroner från en metall. Röntgenstrålning är den motsatta effekten - elektroner "skapar" fotoner i en metall.

 

 

Motsatta processer

of

How x-rays work

Bromsstrålning och karakteristiks strålning

Röntgenspektrum - sammanfattning

of

Sammanfattning

Kontinuerligt spektrum (alla våglängder) = bromsstrålning

Då elektronen accelereras i röntgenröret av spänningen U får elektronen energin W equals Q cross times U equals e cross times U.

Då elektronen bromsas i anoden kan denna energimängd övergå till många olika fotoner/våglängder:

W equals e cross times U equals space h f subscript 1 plus h f subscript 2 plus h f subscript 3 plus... equals h c over lambda subscript 1 plus h c over lambda subscript 2 plus h c over lambda subscript 3 plus...

​Elektronens energi kan också bara övergå till en foton / en våglängd:

W equals e cross times U equals h f subscript m a x end subscript equals h c over lambda subscript m i n end subscript

Denna foton får då maximal energi - dvs maximal frekvens - dvs minimal våglängd -och kallas kortvågskanten. 

 

Räkneexempel

of