+
Så blir dina Krut-filmer inte så stora (SWE)

Så blir dina Krut-filmer inte så stora (SWE)

Rating:
Rating
(0)
Author: Johan Falk
Description:

Efter den här genomgången ska du​ veta hur man kan göra så att de filmer som spelas in med Krut inte blir så stora.

(more)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

263 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 25 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Spela in skärmvideor med Krut: Så får du mindre filer

Den här videon visar hur du kan se till att filer som skapas när du använder Krut (för skärminspelning) inte blir vansinnigt stora.

Source: Johan Falk