+
Så rapporterar du betyg i SchoolSoft SWE RBK

Så rapporterar du betyg i SchoolSoft SWE RBK

Author: Johan Falk
Description:

Efter den här genomgången ska du:

  • veta hur man för in betyg i SchoolSoft
  • ​veta hur man markerar när betygsrapporteringen är klar

Efter den här genomgången ska du:

  • veta hur man för in betyg i SchoolSoft
  • ​veta hur man markerar när betygsrapporteringen är klar
(more)
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

264 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 22 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Så rapporterar du betyg i SchoolSoft (lite smartare sätt)

Den här videon visar hur du rapporterar betyg i SchoolSoft, på ett lite smartare sätt. I korthet:

* Hitta länken "betygssättning" i vänsterspalten.
* Klicka på den grupp/de grupper som du vill rapportera betyg för.
* Ange betygen, skriv in ditt betygslösenord, och spara.
* Gå till "betygssättning" igen, och klicka på knappen som markerar att alla betyg är klara.

Source: Johan Falk

Så rapporterar du betyg i SchoolSoft

Den här videon visar hur du rapporterar betyg i SchoolSoft. I korthet:

* Hitta länken "betygssättning" i vänsterspalten.
* Klicka på den grupp/de grupper som du vill rapportera betyg för.
* Ange betygen, skriv in ditt betygslösenord, och spara.
* Gå till "betygssättning" igen, och klicka på knappen som markerar att alla betyg är klara.

Source: Johan Falk