+
Scratch онлајн платформа

Scratch онлајн платформа

See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

263 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 25 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Scratch онлајн заједница

Scratch онлајн заједница пружа могућност младим људима да креативно мисле, систематично размишљају и колаборативно раде - што су најважније вештине које човек XXI века треба да поседује.

Scratch карте

Уз помоћ карата, ученици креирају различита понашања ликова у Scratch-у. На овај начин истражују могућности програма и добијају идеје за сопствене креације.
Напомена: Доњи документ преузмите, одштампајте, исеците карте и, по могућности их пластифицирајте.

Full Screen

Домаћи задатак: Из code.org у scratch.mit.edu

Ово програмче је показна вежба ученицима која им демонстрира везу између окружења на сајту code.org и сајту scratch.mit.edu.
Тестирајте програм, а затим погледајте видео-запис постављен испод њега и научите да га направите!
Упутство:
Кликните на зелену заставицу.
Притиском на тастер размак птица иде ка прасету. У тренутку сусрета, прасе нестаје.
Притиском на тастер S птица и прасе се постављају у почетни положај.

Домаћи задатак: Хајде да у Scratch-у средимо прасе!

На сајту code.org смо средили прасе.
Погледајте видео и научите како исто учинимо у Scratch-у.

Материјал потребан за израду програма у Scratch-у

Препорука

Добро би било да ученици представљено решење усложне тако да што више личи на визуелно решење са https://studio.code.org/hoc/2.

Креирајући што вернију копију задатка, ученици се баве и обрадом слике (и звука).