+
Scratch - Новогодишња честитка

Scratch - Новогодишња честитка

See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

263 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 25 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Scratch карте

Ученици треба да имају на располагању Scratch карте. Оне ће им помоћи да програмирају различита понашања ликова, као и да добију идеје за израду Новогодишње честитке.

Full Screen

Новогодишња честитка

Новогодишњу честитку ученици креирају радећи у паровима и комбинујући:

  • технике научене из видео-туторијала 
  • ​​технике понуђене на картама

​Честитка је резултат редизајнирања претходно научених техника и њиховог постављања у нови контекст.

Слике из информатичког кабинета

Препорука: пластифицирајте карте!

Како да постанете део Scratch заједнице?

За дељење пројеката неопходно је постати члан Scratch заједнице.
Ученици могу, са својим родитељима, да се придруже овој заједници.
Наставници могу да објаве пројекте ученика на школском налогу.

Стварајте, делите, прерађујте!

Погледајте видео и сазнајте како изгледа подељен пројекат и шта он омогућава другим Скречерима...