Online College Courses for Credit

+
Scratch - Новогодишња честитка

Scratch - Новогодишња честитка

Author: Katarina Aleksić
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

37 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 32 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Scratch карте

Ученици треба да имају на располагању Scratch карте. Оне ће им помоћи да програмирају различита понашања ликова, као и да добију идеје за израду Новогодишње честитке.

of

Новогодишња честитка

Новогодишњу честитку ученици креирају радећи у паровима и комбинујући:

  • технике научене из видео-туторијала 
  • ​​технике понуђене на картама

​Честитка је резултат редизајнирања претходно научених техника и њиховог постављања у нови контекст.

Слике из информатичког кабинета

Препорука: пластифицирајте карте!

Како да постанете део Scratch заједнице?

За дељење пројеката неопходно је постати члан Scratch заједнице.
Ученици могу, са својим родитељима, да се придруже овој заједници.
Наставници могу да објаве пројекте ученика на школском налогу.

Стварајте, делите, прерађујте!

Погледајте видео и сазнајте како изгледа подељен пројекат и шта он омогућава другим Скречерима...