+
SI-enheder

SI-enheder

See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Lektie

  1. Se filmen Symboler og enheder. 
  2. Løs opgave 1 og 2.
  3. Prøv den lille test / quiz på linket nederst på siden.

Symboler og enheder

SI-enheder

SI-systemet er et bestemt valg af enheder. Det specielle ved SI-systemet er, at hvis man udelukkende bruger SI- enheder i ens beregninger, får man igen SI-enheder. 

 

Opgave 1

Find oplysninger om "energi" og placer det i samme skema, som blev brugt i filmen ( kategorierne symbol, betydning, SI-enhed.

Opgave 2

Under dit arbejde med opgave 1 har du sikkert opdaget, at energi også regnes i andre enheder end SI-enheden. Nævn mindst 3 af disse og forklar, hvor man bruger dem. 

Test i SI-enheder

Prøv testen på linket herunder og se, om du kan matche symbol, betydning og SI-enheder.

 

http://www.quizdini.com/game/match/10557