Online College Courses for Credit

+
SI-enheder

SI-enheder

See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

311 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Lektie

  1. Se filmen Symboler og enheder. 
  2. Løs opgave 1 og 2.
  3. Prøv den lille test / quiz på linket nederst på siden.

Symboler og enheder

SI-enheder

SI-systemet er et bestemt valg af enheder. Det specielle ved SI-systemet er, at hvis man udelukkende bruger SI- enheder i ens beregninger, får man igen SI-enheder. 

 

Opgave 1

Find oplysninger om "energi" og placer det i samme skema, som blev brugt i filmen ( kategorierne symbol, betydning, SI-enhed.

Opgave 2

Under dit arbejde med opgave 1 har du sikkert opdaget, at energi også regnes i andre enheder end SI-enheden. Nævn mindst 3 af disse og forklar, hvor man bruger dem. 

Test i SI-enheder

Prøv testen på linket herunder og se, om du kan matche symbol, betydning og SI-enheder.

 

http://www.quizdini.com/game/match/10557