Online College Courses for Credit

+
Како да користимо платформу Sophia

Како да користимо платформу Sophia

Description:

На крају ове лекције полазници ће умети да:

  • креирају налог на платформи Sophia
  • уреде профил на платформи Sophia
  • креирају туторијал (лекцију, упутство) користећи уграђене алате платформе Sophia

 

Платформа за учење Sophia представља својеврсну друштвену мрежу намењену учењу. Наставници и ученици могу креирати бесплатне налоге и користити ресурсе платформе за учење у и изван школе.

Наставници могу да креирају туторијале (лекције, упутства). Наставни садржаји могу бити испоручени ученицима у текстуалном, графичком и видео облику. Платформа поседује интегрисан снимач екрана, као и могућност уграђивања html кодова других веб 2.0 алата. Сваки туторијал може садржати квиз са питањима која процењују степен разумевања наставног садржаја.

Туторијали поседују секцију за интеракцију полазника (коментаре, питања, одговоре).

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

28 Sophia partners guarantee credit transfer.

306 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 30 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Како да се региструјемо на платформу Sophia?

Кратак видео-запис о креирању корисничког налога на платформи Sophia.

Уређивање профила

Уредите свој профил на мрежи Sophia.

Креирање наставног упутства/туторијала

Како да креирате наставно упутсво/туторијал на платформи Sophia - сазнајте гледајући доњи видео-запис.

Постављање наставног садржаја (текста и слике) у раније креирано упутство/туторијал

Пратећи кратак видео-запис, сазнајте како да поставите наставни садржај у форми текста и слике у раније креирани туторијал.

Наставни садржај у форми текста и слике

Погледајте како изгледа наставни садржај чије је креирање приказано у горњем видео запису.

Постављање наставног садржаја је веома једноставно.

Кликом на падајућу листу бирамо врсту садржаја који желимо да поставимо. Можемо да одаберемо 

  • текст и слике
  • видео-запис
  • снимак екрана
  • галерију слика (слајд-шоу)
  • звучни запис
  • PDF документ
  • HTML код

 

Снимање екрана рачунара

Приказ постављеног материјала увећајте кликом на иконицу лупе са ознаком +.

of

Постављање звучног записа

Из падајуће листе Insert потребно је одабрати опцију Audio и кликом на дугме Choose File одабрати звучни запис са свог рачунара и поставити га на платформу Sophia.

Објашњење постављања презентације коришћењем опције Insert/HTML

Постављањем миша на обојене делове слике можете научити како да поставите Power Point или authorSTREAM презентацију на платформу Sophia.
Упутство је постављено кликом на падајућу листу Inset и одабиром опције HTML. На овај начин, постављен је код за уградњу генерисан у алату Thinglink (упутство за овај алат можете наћи на сајту Вебциклопедија, кликом на линк у дну).

За крај...

Проверите научено - одговорите на бар три питања из квиза (горе, десно).

Покушајте да откријете како се поставља квиз у упутство/туторијал на платформи Sophia!

 СРЕЋНО :)