Online College Courses for Credit

+
Платформа Sophia

Платформа Sophia

Author: Katarina Aleksić
Description:

На крају ове лекције наставници ће умети да:

  • креирају налог на платформи Sophia
  • уреде профил на платформи Sophia
  • креирају туторијал (лекцију, упутство) користећи уграђене алате платформе Sophia
 

Платформа за учење Sophia представља својеврсну друштвену мрежу намењену учењу. Наставници и ученици могу креирати бесплатне налоге и користити ресурсе платформе за учење у и изван школе.

Наставници могу да креирају туторијале (лекције, упутства). 

Наставни садржаји могу бити испоручени ученицима у текстуалном, графичком и видео облику. 

Сваки туторијал може садржати квиз са питањима која процењују степен разумевања наставног садржаја.

Туторијали поседују секцију за интеракцију полазника (коментаре, питања, одговоре).

(more)
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

37 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 32 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Креирање наставничког налога на платформи Sophia

Видео-упутство за креирање наставничког налога на платформи Sophia.

Профил наставника на платформи Sophia

Видео-упутство за креирање профила наставника на платформи Sophia.

Општи подаци о садржају туторијала на платформи Sophia

Видео-упутство за додавање општих података о садржају туторијала на платформу Sophia.

Додавање текста и слике у туторијал на платформи Sophia

Видео-упутство за додавање текста и слике у туторијал на платформи Sophia.

Додавање видео-записа у туторијал на платформи Sophia

Видео-упутство за додавање видео-записа у туторијал на платформи Sophia.

Уметање презентације у туторијал на платформи Sophia

Видео-упутство за додавање презентације у туторијал на платформи Sophia.

Уметање звука и pdf документа у туторијал на платформи Sophia

Видео-упутство за додавање звука и pdf документа у туторијал на платформи Sophia.

Креирање квиза на платформи Sophia

Видео-упутство за креирање квиза на платформи Sophia.