+
Standardavvikelse och varians

Standardavvikelse och varians

Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att förstå vad Standardavvikelse och varians är samt att kunna räkna uppgifter i boken angående detta. I Exponent 2c första upplagan, örsta tryckningen finns dessa uppgifter på sid 245 samt 246. Öva 1 är delmål 1, en av uppgifterna 6043, 6044 är att betrakta som bonus

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Förkunskaper

Innan denna lektion gås igenom är det viktigt att man vet vad nedanstående är.

Medelvärde

Median

Typvärde

Kvartilavstånd

​Lådagram

Standardavvikelse och varians