+
Statistik på räknaren

Statistik på räknaren

Description:

Mål:Få fram statistika lägesdata med Räknaren

Mål:Lära er hur man hanterar räknaren för att genomföra en statistik undersökning på material med en variabel, dvs resultat som bara beror på en sak tex längd, skostorlek, resultat på ett prov.  I denna tutorial kommer ni att lära er att ta fram Medelvärde, Median, över och undre Kvartiler med mera. Detta för material som finns både i vanlig tabellform samt i frekvens tabellform.​

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Enkla statistiska lägesmått med hjälp av räknaren för material i "vanlig" tabellform"

Beskriver hur man tar fram Medelvärde, Median, över och undre Kvartiler med mera. För material som finns både i vanlig uppräknande tabellform.

Source: Anders Grönqvist created with camstudio and Virtual Texas Calculator (VTI)

Enkla statistiska lägesmått med hjälp av räknaren för material i frekvens tabellform

Beskriver hur man tar fram Medelvärde, Median, över och undre Kvartiler med mera. För material som i frekvens tabellform.

Source: ANDERS GRÖNQVIST CREATED WITH CAMSTUDIO AND VIRTUAL TEXAS CALCULATOR (VTI)

Skapa ett lådagram med Räknaren

Steg för steg hur man får räknaren att skapa ett lådagram.

Source: ANDERS GRÖNQVIST CREATED WITH CAMSTUDIO AND VIRTUAL TEXAS CALCULATOR (VTI)