Online College Courses for Credit

+
Statistik på räknaren

Statistik på räknaren

Author: Anders Grönqvist
Description:

Mål:Få fram statistika lägesdata med Räknaren

Mål:Lära er hur man hanterar räknaren för att genomföra en statistik undersökning på material med en variabel, dvs resultat som bara beror på en sak tex längd, skostorlek, resultat på ett prov.  I denna tutorial kommer ni att lära er att ta fram Medelvärde, Median, över och undre Kvartiler med mera. Detta för material som finns både i vanlig tabellform samt i frekvens tabellform.​

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

37 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 33 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Enkla statistiska lägesmått med hjälp av räknaren för material i "vanlig" tabellform"

Beskriver hur man tar fram Medelvärde, Median, över och undre Kvartiler med mera. För material som finns både i vanlig uppräknande tabellform.

Source: Anders Grönqvist created with camstudio and Virtual Texas Calculator (VTI)

Enkla statistiska lägesmått med hjälp av räknaren för material i frekvens tabellform

Beskriver hur man tar fram Medelvärde, Median, över och undre Kvartiler med mera. För material som i frekvens tabellform.

Source: ANDERS GRÖNQVIST CREATED WITH CAMSTUDIO AND VIRTUAL TEXAS CALCULATOR (VTI)

Skapa ett lådagram med Räknaren

Steg för steg hur man får räknaren att skapa ett lådagram.

Source: ANDERS GRÖNQVIST CREATED WITH CAMSTUDIO AND VIRTUAL TEXAS CALCULATOR (VTI)