Online College Courses for Credit

+
Statistiska metoder 1 Planering och Förberedelser

Statistiska metoder 1 Planering och Förberedelser

Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att beskriva strukturen för att Planera och förbereda en statistisk undersökning. När denna lektion har genomförts och alla punkter förstås så ska ni planera en undersökningen

För att genomföra en statistisk undersökning så måste man ha koll på följande fem punkter:

1) Planering och förberedelser

2) Genomförande av undersökning

3) Bearbetning

4) Analys

5) Rapportering

 

Denna del tar upp punkt 1

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

46 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 33 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Mål med denna lektionsdel

Målet är att efter videon har setts och quizen besvarats. Så ska ni tillsammans definera punkterna i filmen samt formulera egna frågor till eran undersökning

Planera och förbered en statistisk undersökning