+
Statistiska metoder 3 Bearbetning

Statistiska metoder 3 Bearbetning

Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att förstå hur man ska bearbeta sitt material efter en statistisk undersökning

Statistiska metoder

1) Planering och Förberedelser

2) Genomförande

3) Bearbetning

4) Analys

5) Rapportering

 

Denna del tar upp 3) bearbetning

(more)
See More
Introduction to Psychology

Analyze this:
Our Intro to Psych Course is only $329.

Sophia college courses cost up to 80% less than traditional courses*. Start a free trial now.

Tutorial

Bearbetning

Tänk på att använda lämpligt hjälpmedel för bearbetning av material, excel brukar vara bra

Statistiska metoder 3 bearbetning, Detta är en spellista kolla bara första klippet.

Lämna nu in en sammanfattning till din lärare

Jacob Linder använder ett googleformulär som eleverna har tillgång till.