Online College Courses for Credit

+
Statistiska metoder 3 Bearbetning

Statistiska metoder 3 Bearbetning

Author: Jacob Linder
Description:

Mål: Att förstå hur man ska bearbeta sitt material efter en statistisk undersökning

Statistiska metoder

1) Planering och Förberedelser

2) Genomförande

3) Bearbetning

4) Analys

5) Rapportering

 

Denna del tar upp 3) bearbetning

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

46 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 33 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Bearbetning

Tänk på att använda lämpligt hjälpmedel för bearbetning av material, excel brukar vara bra

Statistiska metoder 3 bearbetning, Detta är en spellista kolla bara första klippet.

Lämna nu in en sammanfattning till din lärare

Jacob Linder använder ett googleformulär som eleverna har tillgång till.