Online College Courses for Credit

+
Statistiska metoder 4 Analys

Statistiska metoder 4 Analys

Author: Jacob Linder
Description:

Målet är att efter denna del förstå att borfallsgruppen påverkar slutresultatet samt hur man ska göra för att ta hänsyn till resultatet från bortfallsgruppen

Efter denna film ska du kunna göra en undersökning i en bortfallsgrupp samt ta hänsyn till det i ditt resultat av undersökningen

(more)
See More

Try Our College Algebra Course. For FREE.

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

46 Sophia partners guarantee credit transfer.

299 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 33 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Analys av data på den övre filmen skall första klippet ses

Lämna nu in en sammanfattning på detta till din lärare

Lämna in denna på det sätt du brukar göra till just din lärare.