+
Stråloptik (Impuls2 s.241-245)

Stråloptik (Impuls2 s.241-245)

Author: Håkan Nygård
See More
Try a College Course Free

Sophia’s self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to over 2,000 colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

27 Sophia partners guarantee credit transfer.

245 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 21 of Sophia’s online courses. More than 2,000 colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Stråloptik

Nu ska du få lära dig om ljusets reflektion och brytning.

I den första lektionen "Fy2 Elektromagnetiska vågor intro och repetition mekaniska vågor" (en prezi=mindmap) i spellistan kan du repetera  vad som gäller för mekaniska vågor.

 

Se sedan på filmerna och bilderna nedan.

 

Lycka till!

Ljusets reflektion

Ljusets brytning

Testa simuleringen

Några bilder om brytning:

Full Screen

Varför bryts ljuset?

Full Screen

Totalreflektion

Full Screen

Brytning av olika färger = dispersion

Full Screen