Online College Courses for Credit

+
Stråloptik (Impuls2 s.241-245)

Stråloptik (Impuls2 s.241-245)

Author: Håkan Nygård
See More
Fast, Free College Credit

Developing Effective Teams

Let's Ride
*No strings attached. This college course is 100% free and is worth 1 semester credit.

29 Sophia partners guarantee credit transfer.

312 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Stråloptik

Nu ska du få lära dig om ljusets reflektion och brytning.

I den första lektionen "Fy2 Elektromagnetiska vågor intro och repetition mekaniska vågor" (en prezi=mindmap) i spellistan kan du repetera  vad som gäller för mekaniska vågor.

 

Se sedan på filmerna och bilderna nedan.

 

Lycka till!

Ljusets reflektion

Ljusets brytning

Testa simuleringen

Några bilder om brytning:

of

Varför bryts ljuset?

of

Totalreflektion

of

Brytning av olika färger = dispersion

of