Online College Courses for Credit

+
SYRIEN KRISEN - KUNST & LITTERATUR SOM MODSTAND

SYRIEN KRISEN - KUNST & LITTERATUR SOM MODSTAND

Description:

English: On this side i would like to present you some facts about the country of Syria and two special kinds of resistance. When we hear the word "resistance", many of us think of physical resistance. On this tutorial, i would like to present you a small selection of well chosen projects of different Syrian artists, who are fighting for their country, through expressing themselves in form of paintings, poems, books or graffiti. This non-violent form of resistance gives them hope. Most of them had to leave Syria long ago and are now publishing their thoughts from the exile.

Dansk: På denne side jeg vil gerne præsentere noget fakta om landet Syrien, og to speciele måder, at yde modstand på. Hvis vi hører ordet "modstand", mange af os tænker tænker på fysisk vold/modstand. På denne side. vil jeg gerne præsentere et lille udvalg af projekter, som er lavet af forskellige syriske kunstner, som kæmper gennem at udtrykke sig selv i form af maleri, digte, bøger eller graffiti. Denne form af modstand uden vold, giver dem håb. De fleste af dem måtte længe siden flygte fra Syrien, og offentligøre deres værke nu fra andre lande. 

Best Regards, Venlig hilsen 

Daniel S.(German, 33 - 4th year student at University College SOuth Denmark, Teacher Education)


(more)
See More

Try Sophia’s Art History Course. For Free.

Our self-paced online courses are a great way to save time and money as you earn credits eligible for transfer to many different colleges and universities.*

Begin Free Trial
No credit card required

26 Sophia partners guarantee credit transfer.

308 Institutions have accepted or given pre-approval for credit transfer.

* The American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE Credit®) has evaluated and recommended college credit for 27 of Sophia’s online courses. Many different colleges and universities consider ACE CREDIT recommendations in determining the applicability to their course and degree programs.

Tutorial

Intro - en lugt af blod og kardemomme

Litteratur: Selvom man ikke skulle tro det, så strømmer der ny litteatur ud af Syrien i disse år. Fra det syriske voldskaos er der opstået en ny literær strømning, der er kendetegnet ved at være meget sanselig og kropslig. Død, blod og afrevne lemmer er gennemgående elementer i teksterne der beskriver, hvordan krigen besætter hverdagen og fører helt nye lugte- og synsindtryk med sig. Teksterne er en vidnesbyrd om volden og bryder med en literær tradition i Syrien, hvor regimet med censur og afstraffelser har forhindret, at forfattere frit har kunnet skrive om væsentlige dele af den virklighed, de har levet i.

Kunst: Kunst og kultur har altid været vigtige dele af den syriske kultur. Syriske kunster er i gang med at udfordre regimet med innovative formater som blomster stadige på nettet. En af de mest interessante kunster som har gavnet fra den internet baserede bevægelse, er Tammam Azzam. Han blev født i Damaskus, og har læst på "Faculty of fine arts" i hovedstaden. Azzams tilgang til kunst er politisk, og han blander fotografi, street art, collage og digital media. Han kombinerer vestlige elementer med elementer af det nuværend Syrien.

(Informationer taget fra SFINX, Syriske portræter 38. årgang - 2015 - Nr. 4)
Se noget fakta om Syrien, og hvor landet ligger i på verdenskort!

Fakta: Hovedstaden: Damaskus

Inbyggere: ca. 23 Mio. (før krigen)

Afstand mellem Syrien og DK: ca 3000 km

Religion: Sunni-muslimer (74%), Shia-muslimer, især Alawiter (13 %), Kristne (10%), andet

Nabolande: Libanon, Israel, Tyrkiet, Irak, Jordan


Kunstneriske værke som modstand


Tammam Azzam - "Syrian Olympic"
Tammam Azzam - "Syrian Spring"


T. Azzam - "Dismaland"


Tammam Azzam - Inspired by Munchs "The scream"
W. Al-Jazeiry - "Syrian child"
T. Azzam - "We were there"
Amjad Wardeh - "Unknown"


Tammam Azzam - "Bon Voyage"


Sulafa Hijazih - "Unknown"

Litteratur som modstand

"Det er en hårdtslående oplevelse at læse litteratur om fremmede menneskers ubærlige skæbner, når krigen endnu raser. Men netop litteraturen kan give en større forståelse for det, syrerne gennemlever." (Nana Bjørnsson, BA Arabisk Københavns Universitet)


- "Intet kunne have forhindret min fragmentation - Jeg betragtede mine lemmer, der lå spredt over fliserne - Jeg genkendte let denne hånd, jeg genkendte venstre fods spredte tæer, og jeg genkendte den sorte skønhedsplet øverst på ryggen -  Skønhedspletten som jeg altid viste frem, hver gang jeg glemte mit navn - Jeg genkendte en blodplet på det nederste af væggen og jeg genkendte navlen, der lå som et gammelt lommetørklæde under sengen - Kun hovedet med alle dets detaljer, hovedet der hang foran den sorte skærm, som et søm på en tøm væg var fremmed for mig." (Rasha Omran)- "En var ved at færdiggære sin kaffe, i det øjeblik bomben faldt. Lugten af kardemomme blandede sig med lugten af hans blod. Hans højre arm fløj ud af vinduet som en blind fugl og landede minutter senere - og dette er bare en antagelse - på kroppen af en kvinde der lige havde mistet sin venstre arm" (Khalil Sweileh - Barberiets paradis)- "Jeg skærer mig og bloded dryppper. Jeg ser i spejlet og ser et halvt blodigt ansigt, hvor kinden er blevet sprunget af, og stykker af munden og ganen hænger ved kravebenet" (Rasha Omran)


Video from the World Conference on Artistic Freedom of Expression (Oslo, 2012)